Afectacions al camí del nucli del Soler al camí del Bosc del Nadal

L’Ajuntament informa que el proper dilluns dia 19 de març s’iniciaran les obres d’arranjament del camí que va del nucli del Soler al camí del Bosc del Nadal, si les condicions meteorològiques ho permeten. Les obres d’arranjament consistiran en l’aplicació de tot-ú a la plataforma del camí i també es realitzaran obres de drenatges longitudinals i transversals. Degut a que en algunes zones es realitzarà un paviment de formigó –tram entre el Vilar i el Bosc del Nadal–, en el moment que es realitzin aquests treballs de pavimentació el camí haurà d’estar tallat al trànsit durant almenys 15 dies. Agraïts per la vostra col·laboració.