Urbanisme

La Direcció General d’Urbanisme del Govern de la Generalitat de Catalunya ha redactat i ha aprovat unes normes de planejament urbanístic per a tots els municipis de Catalunya que encara no disposaven de cap tipus de planejament, entre els quals està inclòs Calonge de Segarra. Aquestes normes permeten delimitar el sòl urbà i el sòl urbanitzable, contenen unes ordenances d’edificació bàsiques i plànols d’ordenació del municipi. Igualment, preveuen reserves d’equipaments i d’espais lliures, delimiten polígons d’actuació urbanística i sectors de millora urbana. És a dir, constitueixen una eina de planejament bàsica per al municipi.

Aquestes normes de planejament són d’aplicació per un termini màxim de 4 anys, durant el qual el municipi haurà d’haver aprovat el POUM o les Normes de planejament urbanístic seguint la tramitació ordinària. Aquestes normes van entrar en vigor el passat 21 de maig de 2010. Tota la documentació disponible pot ser descarregada en els següents enllaços:

Normativa urbanística general – Comarques Centrals
Memòria general – Comarques Centrals
Memòria i normativa específica de Calonge de Segarra
Estudi geològic de Calonge de Segarra

 

Plànols
Calonge de Segarra

Plànol sòl no urbanitzable (1) – zona nord del T.M. de Calonge de Segarra
Plànol sòl no urbanitzable (2) – zona sud del T.M. de Calonge de Segarra
Plànol sòl urbà (1) – zona de Dusfort
Plànol sòl urbà (2) – zona d’el Soler i Mirambell
Plànol sòl urbà (3) – zona d’Aleny, la Raval d’Aleny i Sant Pere de l’Arç

 

Ortofotomapes
Calonge de Segarra

Ortofotomapa (1) – zona de Dusfort
Ortofotomapa (2) – zona d’el Soler i Mirambell
Ortofotomapa (3) – zona d’Aleny, la Raval d’Aleny i Sant Pere de l’Arç

 

Mapa de capacitat acústica del municipi de Calonge de Segarra


Memòria del mapa de capacitat acústica del municipi de Calonge de Segarra

Presentació Powerpoint del mapa de capacitat acústica del municipi de Calonge de Segarra

Plànol del mapa de capacitat acústica de Calonge de Segarra (Aleny)

Plànol del mapa de capacitat acústica de Calonge de Segarra (Dusfort i Mirambell)

Plànol del mapa de capacitat acústica de Calonge de Segarra (El Soler)

Plànol del mapa de capacitat acústica de Calonge de Segarra (Sant Pere de l’Arç)