Novetats! Obertes les convocatòries del procés selectiu de les borses de personal per la campanya de prevenció d’incendis 2018

PVI 2018La Diputació de Barcelona ha convocat dos processos selectius per tal de cobrir, mitjançant nomenament de personal funcionari interí, llocs de treball d’OPERADOR/A DE COMUNICACIONS i de GUAITA-INFORMADOR/A, dins el programa temporal que anualment estableix el Pla d’informació i vigilància contra els incendis forestals (PVI) per la campanya 2018.

Les bases de les convocatòries es poden consultar a la pàgina web de la Diputació de Barcelona amb les referències: Guaita-Informador/a (S-01/18) i Operador/a de comunicacions (S-02/18).

Les convocatòries estan obertes i el termini per presentar a la Diputació de Barcelona la sol·licitud i documentació corresponent (enguany s’ha de presentar el currículum vitae amb la documentació acreditativa dels aspectes valorables mèrits) finalitza el proper dia 23 de març de 2018.

Es tracta de borses que substitueixen les anteriors, per tant, és condició indispensable per qui vulgui treballar aquest estiu, estar inscrit en aquesta convocatòria (independentment que ja ho estigués a l’anterior convocatòria de 2016).

Podeu disposar de la informació actualitzada a la pàgina web www.diba.cat/incendis i a través de les xarxes socials amb el hashtag #pvidiba.