Prohibició de fer foc en zones forestals

Des del 15 de març fins al 15 d’octubre no es pot encendre cap foc en terreny forestal sense autorització prèvia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. L’objectiu d’aquesta prohibició és prevenir els incendis forestals, segons estableix el Decret 64/1995, de 7 de març.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires. També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa del inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

En el cas de cremes de restes de poda, d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, es necessita una autorització expressa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

En cas de risc meteorològic alt, el Departament pot prohibir encendre qualsevol tipus de foc, deixant sense efecte tots els permisos que s’han donat per fer foc (s’avisarà per SMS totes les persones que tinguin permís per fer foc).

Per a sol·licitar autorització per encendre foc, cal adreçar-se a qualsevol oficina comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Per a més informació, cliqueu aquí.