Patrimoni

Mapa de patrimoni cultural de Calonge de Segarra

El municipi de Calonge de Segarra ja disposa del mapa de patrimoni cultural, elaborat durant l’any 2013 per l’Ajuntament de Calonge de Segarra, amb la col·laboració de l’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona. El mapa de patrimoni cultural és una eina que permet identificar i inventariar el patrimoni cultural del municipi per tal de conèixer-lo, i així poder establir mesures per a la seva protecció, conservació i difusió. El mapa de patrimoni cultural pretén la detecció exhaustiva, la descripció i la valoració del patrimoni immoble, del patrimoni moble, del patrimoni, del patrimoni immaterial  i del patrimoni natural. Durant la realització del mapa de pa