Revisions ITV de vehicles agrícoles

L’Ajuntament informa que l’entitat concessionària de la Generalitat de Catalunya (Applus Iteuve Technology, S.L.) desplaçarà una unitat mòbil a Calonge de Segarra per a les properes revisions ITV de vehicles agrícoles, que tindran lloc en les següents dates i horaris:

DIES: 25 i 26 de setembre de 2017

HORARI: de 9.00 h. a 13.00 h.

Les persones interessades hauran d’adreçar-se a l’Ajuntament de Calonge de Segarra abans del dia 20 de setembre per tal de reservar dia i hora per a la inspecció.

En el moment de la sol·licitud s’haurà d’indicar el nom del propietari, la matrícula i la classe de vehicle (tractor, remolc, màquina arrossegadora o collitadora)

(Les hores es donaran per ordre correlatiu)

D’acord amb allò que disposa el RD 2042/1994, de 14 d’octubre, la primera inspecció ITV de vehicles agrícoles es realitzarà als 8 anys de la data de la primera matriculació.